NettiAgenttioppitunnit

Yhtenä NettiaAgentti-hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa 4.- ja 8.-luokkalaisille tarkoitetut oppituntikokonaisuudet, joissa pureudutaan ikäkausille sopivasti hankkeen tavoitteisiin. Nettiagentit ovat suunnitelleet ja testanneet oppituntirungot syksyllä 2020. Kokonaisuuksien kehitystyö jatkuu vuoden 2022 kevätlukukauden loppuun.

NettiAgenttitunti 4.-luokkalaisille

Neljäsluokkalaisten tunnilla keskustellaan somepalveluista, peleistä ja ikärajoista. Lisäksi pohditaan mitä tarkoittaa turvallisuus ja luottamus ja mistä tunnistaa turvallisen aikuisen, jolle voi kertoa esimerkiksi somessa vastaantulleista häiritsevistä ja oudoista asioista. Tuntikokonaisuuteen tarvitset jonkin viestialustan, jossa voi kirjoittaa ja vastata viesteihin sekä jonkin yhdessä pelattavan pelin.

Tuntikokonaisuuden ohjeistuksen ja Nettiagentti-lautapelin löydät Nettiagentin Google Drivesta. Voit kopioida ne sieltä itsellesi.

NettiAgenttitunti 8.-luokkalaisille

Kahdeksasluokkalaisten kaksoistunti käsittelee yksityisyyttä, sananvapautta, sananvastuuta sekä vaikuttamista ja houkuttelua. Tuntikokonaisuudessa herätellään kiinnostusta sovellusten käyttöoikeuksa kohtaan, pohditaan mitä on trollaus ja miten se on myös vaikuttamista. Lopuksi pohditaan millä tavoin eri ikäisiin, eri paikkakunnilla asuviin ihmisiin kohdistuu vaikuttamista. Oppituntiin sisältyy Ylen Trollitehdas-peli, siihen liittyvä kysely sekä ryhmätehtävä ja muutama extratehtävä.

Voit kopioida materiaalit alla olevista linkeistä. Sinun täytyy olla kirjautuneena Googleen voidaksesi kopioida kyselypohjat. Voit muokata kyselypohjia, kun olet kopioinut ne ensin omaan Driveen.


Oppitunnin ohjeistus ja tehtävämateriaali:
https://drive.google.com/drive/folders/1MpvF1Obay1DLgETdJM3Y65UyvynLkP_m?usp=sharing

Aivonystyröitä kuumottava kysely -pohja: https://docs.google.com/forms/d/1zlEf_qgzcydOkA3lo3IDuLtyTQERr8Etq5sik13h0u8/copy

Minitehtäväkyselypohja: Missä on sopivaa käyttää puhelinta – vai onko? https://docs.google.com/forms/d/1iqPfnf1IsvCECFU1iDhTb6YxZF7WScnv8vk4RuDaaIA/copy

Kyselyjen sisältöön voi tutustua kuvakaappauksista: https://drive.google.com/drive/folders/1kGYZyuSjOe2-sZCuVWAd5s9PAjSIA3Ot?usp=sharing

Linkkivinkkejä muihin opetusmateriaaleihin


FaktabaariEDU Faktabaari EDUn tavoitteena on antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja sellaiseen media- ja uutisseurantaan, joka edistää kriittistä ajattelua ja osallistumista

Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaisille lapseen kohdistuneen seksuaalisenhäirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä (2021) Turvallinen Oulu -hankkeessa tuotettu opas.

Turvallisesti digiliikenteessä (2021) Suojellaan lapsia ry:n tekemä materiaalipaketti digiturvataidoista 5-6 ja 7-9 -vuotiaille. Materiaalipaketti on varhaiskasvatus- ja alkuopetussuunnitelman mukainen.

Turvataitokasvatus (2021) Turvallinen Oulu -hankkeen kattavat materiaalivinkit turvataidoista esiopetuksesta toiselle asteelle. https://www.ouka.fi/oulu/turvataitokasvatus/ammattilaisille

Väestöliitto: Tietoa ja materiaalia yläkoulun opettajille turvataitokasvatuksen ja seksuaaliterveyden opetuksen tueksi (pdf) (2020)

Miten meihin vaikutetaan? (2019) Mediakasvatusseuran tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen yläkouluun ja lukioon

Tuffifilms, Yle ja Erätauko-säätiö: Yksittäistapaus-lyhytelokuvat (2019) niihin liittyvät keskusteluohjeet yläkouluun ja lukioon

Mun rajat -opetusmateriaali (pdf) (2013) Amnestyn opetusmateriaalit seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia sekä toisten rajoja ja käymään keskustelua vallitsevista seksuaalisuuteen liittyvistä stereotypioista ja normeista. Yläkouluun ja lukioon.

Pelastakaa lapset ry: Ota puheeksi - internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö (pdf) (2013) aukeamalta s. 21 löytyvät tehtävät, jotka soveltuvat yläkouluikäisille. Joitain tehtäviä voi soveltaa myös nuoremmille.

Project Caverna Tunnista disinformaation strategiat - Oppimateriaali yläasteen ja lukion opettajille