Istuva nettiagentti-robotti miettii

Mistä on kysymys?

Lapset ja nuoret kohtaavat netissä ja sosiaalisessa mediassa häirintää, houkuttelua ja häiritsevää aineistoa. Osa tästä ilmiöstä näyttää olevan tarkoitushakuista vaikuttamista. Lasten ja nuorten keinot käsitellä tällaista sisältöä vaihtelevat paljon.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli oppia toimimaan turvallisesti netissä ja tunnistamaan piilossa olevaa vaikuttamista. Tavoitteena oli löytää toimintamallit pelottelun, houkuttelun, seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen ja ahdistelun varalle.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutettiin NettiAgentti oppitunteja ja suunniteltiin teemaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi huoltajia ja opettajia perehdytettiin sosiaalisen median ilmiöihin. Hankkeen vaikutuksia ja häirintäilmiön laajuutta selvitettiin kyselyillä.

Nettiagentti –hankkeen toiminta suunniteltiin yhdessä Valkeakosken opetuspalveluiden, nuorisotoimen, Sääksmäen seurakunnan ja Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa.

Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa rahoituksesta löydät OKM:n sivuilta.


Lisätietoa hankkeesta

Joni Tikkala
opetuspäällikkö
joni.tikkala at valkeakoski.fi
040 335 6200

NettiAgentti:

Janne Virtanen
nuorisotyönohjaaja,
Sääksmäen seurakunta
janne.virtanen@evl.fi

Sääksmäen seurakunnan logo
Valkeakosken kaupungin logo