Istuva nettiagentti-robotti miettii

Mistä on kysymys?

Lapset ja nuoret kohtaavat netissä ja sosiaalisessa mediassa häirintää, houkuttelua ja häiritsevää aineistoa. Osa tästä ilmiöstä näyttää olevan tarkoitushakuista vaikuttamista. Lasten ja nuorten keinot käsitellä tällaista sisältöä vaihtelevat paljon.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on oppia toimimaan turvallisesti netissä ja tunnistamaan piilossa olevaa vaikuttamista. Tavoitteena on löytää toimintamallit pelottelun, houkuttelun, seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen ja ahdistelun varalle.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan NettiAgentti oppitunteja ja suunnitellaan teemaan liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus. Lisäksi huoltajia ja opettajia perehdytetään sosiaalisen median ilmiöihin. Hankkeen vaikutuksia ja häirintäilmiön laajuutta selvitetään kyselyillä.

Nettiagentti –hankkeen toiminta suunnitellaan yhdessä Valkeakosken opetuspalveluiden, nuorisotoimen, Sääksmäen seurakunnan ja Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa rahoituksesta löydät OKM:n sivuilta.


Lisätietoa hankkeesta

Teemu Kariniemi
TVT-suunnittelija, Valkeakosken kaupunki
p. 040 335 6232
teemu.kariniemi@valkeakoski.fi

NettiAgentit:

Janne Virtanen
nuorisotyönohjaaja,
Sääksmäen seurakunta
janne.virtanen@evl.fi

Anna-Mari Nukarinen
Nettiagentti-hanketyöntekijä,
Valkeakosken kaupunki
anna-mari.nukarinen@valkeakoski.fi

Sääksmäen seurakunnan logo
Valkeakosken kaupungin logo